Chanel và loạt ‘ông lớn hàng hiệu’ tạm đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Gọi ngay