02/07/2020

Chanel và loạt ‘ông lớn hàng hiệu’ tạm đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Nhà máy sản xuất nhiều nơi của Chanel, Gucci, Hermes… đều phải tạm dừng hoạt động. Vì sự bùng phát của đại dịch toàn cầu Covid-19, […]

Tìm kiếm